Етичний комітет

Професійна діяльність емоційно-фокусованого терапевта характеризується його особливою відповідальністю перед клієнтами, суспільством і психологічною наукою. Вона заснована на довірі суспільства, яка може бути досягнута тільки при дотриманні етичних принципів професійної діяльності та поведінки, що містяться в Етичному кодексі ЕФТ- терапевта.

Етичний кодекс встановлює та регулює права та обов’язки всіх сторін психологічного процесу. А також регулює внутрішню діяльність професійної спільноти. Він є орієнтиром при плануванні та побудові роботи з клієнтом, в тому числі у вирішенні проблемних та конфліктних ситуацій, які виникають в процесі професійної діяльності.
Етичний кодекс емоційно-фокусованого терапевта базується на загальнолюдських моральних цінностях, описує принципи, правила, норми отримання та застосування психологічних знань. Етичний кодекс ЕФТ закріплює систему правил та етичних принципів, які визначають поведінку членів професійної спільноти.
Етичний комітет являється постійно діючим консультативним та регулюючим органом УАЕФТ з питань професійної етики психолога, покликаний забезпечувати захист інтересів клієнтів та фахівців.

Пріоритетні завдання етичного комітету:

  • Консультативна допомога фахівцям в вирішенні спірних питань етичного характеру, які виникають в процесі їхньої професійної діяльності
  • Інформаційна та просвітницька діяльність, направлена на зростання усвідомленості і підвищення кваліфікації фахівців в області професійної етики
  • Прийом та всесторонній розгляд скарг від клієнтів щодо членів УАЕФТ з проведенням детального та чесного розслідування
  • Подальша розробка етичних стандартів, перегляд та оновлення Етичного кодексу
Етичний кодекс УАЕФТ можна переглянути за цим лінком.